Исплатне листе за кредите и стипендије за школску 2017/18. годину 

У прилогу се налазе исплатне листе за кредите и стипендије за школску 2017/18. годину. Студенти који немају менично покриће дужни су да доставе документацију референтима UniCredit банке.