Специјалистичка пракса - Саобраћајно инжењерство 

У прилогу се налази детаљно обавештење о реализацији Специјалистичке праксе.