Специјалистичка пракса - распоред студената 

У прилогу се налази распоред студената за специјалистичку праксу.