Одобрени специјалистички радови 

Одобрени специјалистички радови на седници Наставног већа 31. 5. 2017. године:


· Рајчић Сања 1039/14 - „Еколошка етика и одговорност - једно истраживанје на терену“

· Радојковић Филип 1068/15 - „Web апликација за препознавање и контролу уређаја реализовани у React-у“

· Курбалија Никола 1037/16 - „Примена трослојне хијерархијске архитектуре при изради пројектног задатка“

· Пувача Јово 1024/16 - „Примена софтверски дефинисаног умрежавања (SDN)“

· Недић Тамара 1022/16 - „Снимање мрежа IЕЕЕ 802.11 стандарда на територији Панчева“

· Суботић Тања 1006/15 - „Планирање локације поштанске јединице на подручју општине Инђије уз примену алгоритама за одређивање центра чворова и центра мреже.“

· Ћушић Драган 1096/14 - „Доставна служба поште 11211 Борча као одржива конкурентска предност“

· Арсеновић Сара 1023/16 - „Стратегија диференцијације компаније Coca-Cola“

· Ранисављевић Јелена 1035/16 - „Анализа конкурентске предности на примеру компаније Фриком“