Одобрени специјалистички радови 

Одобрени специјалистички радови на седницама Наставног већа од 19. 9. 2017. године:


· Милан Ивановић 1050/15 - Пета генерација мобилних мрежа - 5G

· Степановић Анђелка 1020/16 - Улога поштанског оператора у развоју е-трговине

· Ракочевић Божица 1037/15 - Редизајн пословног процеса у поштанском саобраћају

· Трошић Јелена 1018/14 - Пословне и пратеће операције у транспорту робе на примеру компаније Beocontrol и Mилшпед

· Александар Мицковић 1068/11 - Оптимизација сајта за претраживаче - SЕО

· Митровић Маја 1034/15 - Карактеристике дигиталног маркетинга

· Нешић Наташа 1078/16 - Пословни информациони систем - ERP и његова примена у Србији

· Милутиновић Славица 1028/16 - Размена информација о финансијским трансакцијама помоћу SWIFT-a