Испит из предмета Основи програмирања 2 

Испит из предмета Основи програмирања 2 биће одржан у суботу, 9.9.2017. године у 12 часова.