Додатно појашњење распореда предавања из предмета Web технологије 

Студенти који су на основним студијама положили предмет Web програмирање PHP или Web програмирање PHP 1, имају предавања из предмета Web технологије четвртком, док сви остали имају предавања понедељком од 18 часова.