Пријава изборне области из Практикума 

Сви студенти који су изабрали предмет Практикум у школској 2016/17. у обавези су да изборну област пријаве најкасније до 8. марта 2017. године.