Одговори на најчешћа питања о мастер студијама 

Одговоре на најчешћа питања о мастер студијама можете видети на http://www.ict.edu.rs/studijski-programi/master-studije/plan-studija-201...