Висока ICT школа у сусрет Мастер струковним студијама 

Висока ICT школа у сусрет Мастер струковним студијама
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, у сагласности са постојећим законским изменама и допунама које се односе на увођење струковног мастера, донела је одлуку на Наставном већу да покреће поступак акредитације Мастер струковних студија за студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство. Чекајући ближе одредбе ресорног Министарства и Националног савета за високо образовање, Висока ICT школа је припремила и спремно чека реализацију усвојеног студијског програма мастер студија. Тиме Школа жели да својим студентима (како бившим, тако и садашњим и будућим) омогући прилику даљег образовања и стицања адекватног звања. Све информације о активностима усклађеним у законске оквире, Школа ће благовремено пружити заинтересованим кандидатима.