Мастер студије у нашој школи 

Мастер студије у нашој школи
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду добила је акредитацију Мастер струковних студија за студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство. Конкурс за упис на мастер студије, услови уписа и термини од значаја ће бити објављени на сајту Школе у најкраћем временском року. О студијском програму и плану студија можете видети на страници http://www.ict.edu.rs/studijski-programi/master-studije/plan-studija-201... . Висока ICT школа спремно чека реализацију усвојеног студијског програма мастер студија и тиме жели да својим студентима (како бившим, тако и садашњим и будућим) омогући прилику даљег образовања и стицања адекватног звања.